Press "Enter" to skip to content

Call for Papers

Pandemi Sebebiyle Kongremize dair Tüm Etkinlikler Gerçek Zamanlı Olarak Sanal Ortamda Gerçekleşecektir.

Due to the Pandemic, All the Events Related to Congress will Take Place in a Virtual Environment in Real-Time.

International Strategic Research Congress (ISRC) is biannually held since 2016 with the support of Manisa Celal Bayar University, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, International Vision University (Macedonia), UniversitateaDunărea de Jos ”religious Gala (Romania) University.

The congress is held in order to bring together the scientific studies of academicians, researchers and graduate students working in different fields, to share information and experiences about current developments and thus prepare the ground for interdisciplinary studies. The main mission of our congress is to create different solutions for national and international problems, to increase the economic, political and cultural rapprochement and to set up new collaborations.

Our first congress was held between 3-6 November 2016 with approximately 150 presentations from 7 countries and 37 universities. Foreign scientists from Romania, Germany, Kyrgyzstan, Malaysia and Oman attended the congress. Nearly 250 scientists from Romania, China, Malaysia, Kyrgyzstan, Iraq and our country attended our second congress on September 28 / October 1, 2017, and 246 papers were presented at the congress. More than 200 academicians attended, the fourth of the congress was held between November 7 and 11, the congress was held with the participation of approximately 130 academicians from Turkey, Kosovo, Slovakia, Macedonia, Romania, Kyrgyzstan and our country and more than 150 presentations. The fifth of the congress, the fifth of which was hosted by the International Vision University on 29/30 August 2019, was held between 25/29 October 2019, and 130 scientists from Macedonia, Kyrgyzstan, Romania, Slovakia, Portugal, the Turkish Republic of Northern Cyprus and China participated, and nearly 160 papers were presented in the field of social sciences and educational sciences.


The eighth of our congress will be held online on October 29/30, 2020 due to covid19. Online conferences, oral presentations and forums will be held in our congress. Dear scientist, we will be honored to see you among us at our congress.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (ISRC)  Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi (Makedonya), Universitatea Dunărea de Jos” din Galați (Romanya)üniversitelerinin kurumsal desteklerinin olduğu ve Manisa Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından 2016 yılından itibaren düzenli olarak yılda iki kez gerçekleştirilmektedir.

ISRC farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalışmalarının bir araya gelmesi, güncel gelişmelerle ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve böylece disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Kongremizin temel misyonu ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik farklı çözümler üretilmesi, ekonomik, siyasi ve kültürel yakınlaşmanın arttırılması ve yeni işbirliklerinin tesisi edilmesine zemin hazırlamaktır.

3-6 Kasım 2016 tarihleri arasında birinci düzenlenen kongremize, 7 ülkeden ve 37 üniversiteden gelen yaklaşık 150 bildiri sunumu ile gerçekleşmiştir. Kongreye Romanya, Almanya, Kırgızistan, Malezya ve Umman’dan yabancı bilim insanları katılmıştır. 28 Eylül/1 Ekim 2017 tarihlerinde ikinci kongremize, Romanya, Çin, Malezya, Kırgızistan, Irak ve ülkemizden 250’ye yakın bilim insanı katılmış, kongrede  246 bildiri sunulmuştur.3/5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Hitit Üniversitesinin ev sahipliğinde üçüncüsü düzenlenen kongreye 130’un üzerinde akademisyen katılmış, 7/11 Kasım 2018 tarihleri arasında kongrenin dördüncüsü düzenlenmiş,  Çin, Kosova, Slovakya, Makedonya, Romanya, Kırgızistan ve ülkemizden 130’a yakın akademisyenin katılımı ve 150’nin üzerinde bildiri sunumu ile kongre gerçekleşmiştir. Beşincisini 29/30 Ağustos 2019 tarihlerinde Uluslararası Vizyon Üniversite’sinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin altıncısı 25/29 Ekim 2019  tarihleri arasında düzenlenmiş, Makedonya, Kırgızistan, Romanya, Slovakya, Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Çin’den  130 yakın bilim insanı katılmış, ve sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında 160 bildiri yakın bildiri sunulmuştur.

Kongremizi sekizincisini covid19 nedeniyle, 29/30 Ekim 2020 tarihlerine online olarak gerçekleştirilecektir. Kongremizde

  • Online konferans ve paneller
  • Sözlü bildiri platformu
  • Forumlar

düzenlenecektir. Değerli bilim insanı kongremizde sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.

Congress Organizing Committee /Kongre Düzenleme Kurulu